Categorie Archieven: Geschiedenis

allerlei wetenswaardigheden over Leefdaals verre en nabije verleden

Mei 1940 – De zijkant van de oorlog

Vijfde colonne, spionnenvrees en andere verhalen (dit artikel verscheen eerder reeds in de Leefdaalse Seniorenkrant – maart 2012)  Een terugtrekkend leger Een oorlog en zeker een terugtrekkend leger vertonen gewoonlijk kwalijke bijverschijnselen. Typisch is de spionnenvrees. Een stapje verder zoekt de verliezende partij troost in de verraadthesis. Zo gebeurde in mei 1940. Veel werd overdreven en zelfs gefantaseerd. Alle beweringen werden graag geloofd. De herinnering aan de wandaden bij de Pruisische inval in 1914 was hieraan niet vreemd. De rol van de overheid De Belgische voorbereiding tot de oorlog was kort, maar vrij degelijk. Alleen voorzag men een nieuwe eerste … Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis | Laat een reactie achter

Hooioppers bij de kerk van Leefdaal

De schilder Edouard Huberti werd in Brussel geboren op 6 januari 1818 en overleed er op 22 juni 1880. Zijn ouders ontdekten zijn aanleg voor de tekenkunst en de muziek op erg jonge leeftijd. Zij stimuleerden gelukkig deze talenten van de timide jongeman. Zijn aspiraties richtten zich aanvankelijk op de bouwkunst. Hij studeerde aan de Antwerpse academie en behaalde er een belangrijke prijs. Een architectenloopbaan bekoorde hem blijkbaar toch niet. De studies kwamen gelukkig ten goede voor de ontplooiing van zijn tekentalent. Zij scherpten zijn gevoel voor lijn en vorm aan. De jongeman richtte zich vlug op een andere kunst: … Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis | Laat een reactie achter

Lied “Leefdaal vroeger”

Ter gelegenheid van de “Leefdaalse Avond 2.0” op 15/2/2012 bezorgde Maurits Van Houdenhuyse ons een liedtekst die hij schreef over zijn jeugdherinneringen aan Leefdaal, op de melodie van “The Last Farewell” van Roger Whitacker. Wreed & Plezant zongen er een ingekorte versie van 5 strofen van. Met Maurits’ goedkeuring publiceren we de tekst hier integraal. Aarzel niet om via de reactie-mogelijkheid onderaan commentaar te leveren bij dit lied. Wie waren bv. de met hun bijnaam genoemde personen? Een paar “vertalingen” van geciteerde plaatsaanduidingen staan al in voetnoot. Leefdaal vroeger ’t Is ogenschijnlijk allemaal lang geleden, en nu ons jeugd al lang … Lees verder

Geplaatst in Activiteiten, Geschiedenis | 6 Reacties

De geschiedenis van de Koninklijke Fanfare Sint-Lambertus

De stichting Muziekkorpsen waren populair in de tweede helft van de 19e eeuw. Ze verschaften de gewone dorpsbewoners één van de weinige mogelijkheden om deel uit te maken van een vereniging. De Sint-Lambertusfanfare is gesticht in 1875. Het eerste beknopte reglement geeft de juiste datum : 25 september 1875. De secretaris, of beter “den geheime schrijver” stelde het op. Het regelt alleen enkele concrete punten. Het netelige probleem van een vergaderlokaal krijgt een diplomatische oplossing. De repetities zullen plaatsvinden elke zaterdag van 18 tot 23 uur afwisselend bij elke baas of herbergier die lid zou worden van de “societijt”. Strenge … Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis | Laat een reactie achter

Het domein van Guillaume Maes en de bouw van het gemeenschapshuis en de jeugdlokalen in Leefdaal

Zoals in Bertem staan in Leefdaal belangrijke werken op stapel in een samenwerkingsverband tussen de gemeente en een private partner. De meest omvangrijke gebeuren op een domein waarvan de vroegere eigenaars meestal een belangrijke rol speelden in de plaatselijke geschiedenis. Volgens het oude kadaster ligt het terrein op het Smisblok. In de omgeving lag inderdaad vroeger een smidse. Een smid was een belangrijke man in het vroegere landbouwdorp. Op deze grond bouwde Guillaume Maes, de pachter van Raffelberg in 1852, een herenhuis in klassieke Franse Lodewijk XVI-stijl (nu dorpstraat 555). Hij was een van de vele pachters die rond die tijd, … Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis | 2 Reacties

Architect Michiel Vierin overleden

Michiel Viérin is op 30 april 2011 onverwacht overleden in Foixa (Spanje). Hij heeft een groot deel van zijn jeugd in Leefdaal doorgebracht. Hij was de ontwerper van het Parochiaal Centrum en van het altaar in de Veronakapel. Het gebouwtje over de Veronabron heeft hij niet alleen uitgedacht, maar ook mee opgebouwd. Meer zelfs, hij liet het op zijn kosten grondig vernieuwen toen hij de vijfentwintigste verjaardag van zijn huwelijk mocht vieren in de kapel. Zijn fraaie veldkapel op de Voerhoek is helaas verdwenen. Oud-onderpastoor Paul Kerremans herinnerde aan dit alles tijdens de uitvaartliturgie op 14 mei in de Sint-Janskerk … Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis | Laat een reactie achter

Het klooster en het Parochiaal Centrum

De voorgeschiedenis Het terrein waarop het Parochiaal Centrum te Leefdaal is gebouwd behoorde eertijds tot de cure. De cure of cura pastoralis was het bezit en de inkomsten verbonden aan de pastoorsfunctie. Zij omvatte de woning van de parochiepriester, de pastorie. Het gebouw stond op een stuk grond tussen de huidige Dorpsstraat in het zuiden, de Voer in het noorden en het wegeltje, dat eens naar Sint-Hubertus is genoemd, in het oosten. Het domein was ongeveer een bunder groot. Volgens de kadasteropmeting van 1834 was dat een hectare, veertien are en dertig centiare. De pastorie stond vrij dicht bij de … Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis | 2 Reacties

Boek “Leefdaal 1914-1918. Een Brabants dorp in de Grote oorlog.”

Niet alleen de militaire gebeurtenissen komen aan bod: de Duitse inval met de vlucht van de bevolking, de gebeurtenissen op de Veronewijk en het gehucht Coige, het lot van de soldaten, de militaire bezetting, de wapenstilstand en de Duitse aftocht. Ook het leven in het bezette dorp is uitvoerig beschreven in al zijn aspecten – economisch, sociaal, cultureel en politiek – waarbij gelet is op het verband met de ontwikkelingen op het nationale vlak. De gevolgen van de jarenlange oorlog bleken uiteraard ingrijpend voor de plaatselijke samenleving. Het ergste was waarschijnlijk de morele ontreddering. Toch was de materiele schade aanzienlijk … Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis | 9 Reacties

De melkerij Emmerechts

De familie De familie Emmerechts, een boerengeslacht, was afkomstig uit de streek ten westen van Mechelen. Rond 1700 vestigden zij zich in Hombeek, nu een deelgemeente van Mechelen. August (Gust) Emmerechts werd er geboren op 24 april 1868. Hij huwde op 26 oktober 1896 met Maria Huberta Desmedt uit Elewijt. Het echtpaar kreeg vijf kinderen: Marcel (meestal Cee genoemd), Alfons, Louis, Anna en Marguerite. De moeder stierf erg jong op 15 maart 1902. Die vierendertigjarige Gust hertrouwde enkele maanden later, op 15 november 1902, in Leefdaal met zijn twintigjarige schoonzus Coleta (geboren 15 juni 1883), uit Elewijt, die bij hem … Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis | Laat een reactie achter