Auteur Archieven: admin

De randfederatie Tervuren

De wet van 21 juli 1971 “houdende organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten” was een poging om een zekere schaalvergroting van de plaatselijke gemeenschappen te bereiken. De wet richtte vijf federaties rond Brussel op. Naast samenwerking was een poging om de verfransende invloed van de Brusselse agglomeratie in te dammen. Een aantal min of meer al “aangetaste” gemeenten werden opgenomen in een meer homogeen Vlaams geheel. De federatie Tervuren telde het kleinste aantal inwoners van de vijf. Zij omvatte de toenmalige gemeenten Tervuren, Duisburg, Hoeilaart, Huldenberg, Leefdaal, Loonbeek, Neerijse, Ottenburg, Overijse, Sint-Agatha-Rode en Vossem. Leefdaal verzeilde op die … Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis | Laat een reactie achter

Het Parochiaal Centrum in Leefdaal

Het Parochiaal Centrum (PC) in Leefdaal is op 12 juni 1960 ingehuldigd, ruim vijftig jaar geleden. Het heeft een ouderdom bereikt die toelaat te spreken van een “monument”. Het werd als dusdanig tijdens de Open Monumentendag op 9 september 2012 letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. In het dorp bestond na de oorlog 1940 – 1945 een opvallend gebrek aan geschikte lokalen voor het oplevende gemeenschapsleven. Op de plaatselijke overheid kon als bouwheer niet worden gerekend. Dit is niet noodzakelijk een vorm van kritiek. Bijna nergens in de dorpen nam de plaatselijke overheid enig initiatief terzake. De oplossing moest … Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis | Laat een reactie achter

Een openbare waterput in Vrebos – Leefdaal

Op 26 juni 2012 keurde de gemeenteraad van Bertem de voorwaarden goed voor de verkoop van het perceel “oude waterput”, groot acht (of tien) centiare, op de wijk Vrebos langs de Grensstraat in Vrebos – Leefdaal. De waterput was al lang dichtgegooid. Het perceeltje vormde een inham in de eigendom van Maurice Smets. De raad was unaniem akkoord met het voorstel. Op die wijze kon een begin worden gemaakt met de afwikkeling van de oude geschiedenis van de openbare waterputten van de gemeente Leefdaal. Men vindt ze uitvoerig beschreven in De Horen, het blad van de Heemkundige Kring van Tervuren … Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis | Laat een reactie achter

Vroeienberg in de Middeleeuwen

Geologie en vroege bewoning De Veronenwijk (in de volksmond: “Sinte-Froene”) van Leefdaal- Bertem, noemde in de middeleeuwen: “Vroeienberg of Veronenberg”. Zij ligt in het Voerdal, dat uitgesleten is in het Brabantse leemplateau. Tientallen miljoenen jaren geleden was de streek enkele malen een open zee, die vooral zand afzette. Een deel, het zand van Lede, ongeveer tien meter dik, bevat verschillende lagen kalkzandstenen, die tot twintig centimeter dik kunnen zijn. Zij maken een prima bouwmateriaal uit. Vele eeuwen later, in een ijzige tijd, zette een overheersende noordenwind fijne kalkrijke leem af dat het landschap als een mantel bedekte. Toen later het … Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis | Laat een reactie achter

Mei 1940 – De zijkant van de oorlog

Vijfde colonne, spionnenvrees en andere verhalen (dit artikel verscheen eerder reeds in de Leefdaalse Seniorenkrant – maart 2012)  Een terugtrekkend leger Een oorlog en zeker een terugtrekkend leger vertonen gewoonlijk kwalijke bijverschijnselen. Typisch is de spionnenvrees. Een stapje verder zoekt de verliezende partij troost in de verraadthesis. Zo gebeurde in mei 1940. Veel werd overdreven en zelfs gefantaseerd. Alle beweringen werden graag geloofd. De herinnering aan de wandaden bij de Pruisische inval in 1914 was hieraan niet vreemd. De rol van de overheid De Belgische voorbereiding tot de oorlog was kort, maar vrij degelijk. Alleen voorzag men een nieuwe eerste … Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis | Laat een reactie achter

Hooioppers bij de kerk van Leefdaal

De schilder Edouard Huberti werd in Brussel geboren op 6 januari 1818 en overleed er op 22 juni 1880. Zijn ouders ontdekten zijn aanleg voor de tekenkunst en de muziek op erg jonge leeftijd. Zij stimuleerden gelukkig deze talenten van de timide jongeman. Zijn aspiraties richtten zich aanvankelijk op de bouwkunst. Hij studeerde aan de Antwerpse academie en behaalde er een belangrijke prijs. Een architectenloopbaan bekoorde hem blijkbaar toch niet. De studies kwamen gelukkig ten goede voor de ontplooiing van zijn tekentalent. Zij scherpten zijn gevoel voor lijn en vorm aan. De jongeman richtte zich vlug op een andere kunst: … Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis | Laat een reactie achter

De geschiedenis van de Koninklijke Fanfare Sint-Lambertus

De stichting Muziekkorpsen waren populair in de tweede helft van de 19e eeuw. Ze verschaften de gewone dorpsbewoners één van de weinige mogelijkheden om deel uit te maken van een vereniging. De Sint-Lambertusfanfare is gesticht in 1875. Het eerste beknopte reglement geeft de juiste datum : 25 september 1875. De secretaris, of beter “den geheime schrijver” stelde het op. Het regelt alleen enkele concrete punten. Het netelige probleem van een vergaderlokaal krijgt een diplomatische oplossing. De repetities zullen plaatsvinden elke zaterdag van 18 tot 23 uur afwisselend bij elke baas of herbergier die lid zou worden van de “societijt”. Strenge … Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis | Laat een reactie achter

Het domein van Guillaume Maes en de bouw van het gemeenschapshuis en de jeugdlokalen in Leefdaal

Zoals in Bertem staan in Leefdaal belangrijke werken op stapel in een samenwerkingsverband tussen de gemeente en een private partner. De meest omvangrijke gebeuren op een domein waarvan de vroegere eigenaars meestal een belangrijke rol speelden in de plaatselijke geschiedenis. Volgens het oude kadaster ligt het terrein op het Smisblok. In de omgeving lag inderdaad vroeger een smidse. Een smid was een belangrijke man in het vroegere landbouwdorp. Op deze grond bouwde Guillaume Maes, de pachter van Raffelberg in 1852, een herenhuis in klassieke Franse Lodewijk XVI-stijl (nu dorpstraat 555). Hij was een van de vele pachters die rond die tijd, … Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis | 2 Reacties

Architect Michiel Vierin overleden

Michiel Viérin is op 30 april 2011 onverwacht overleden in Foixa (Spanje). Hij heeft een groot deel van zijn jeugd in Leefdaal doorgebracht. Hij was de ontwerper van het Parochiaal Centrum en van het altaar in de Veronakapel. Het gebouwtje over de Veronabron heeft hij niet alleen uitgedacht, maar ook mee opgebouwd. Meer zelfs, hij liet het op zijn kosten grondig vernieuwen toen hij de vijfentwintigste verjaardag van zijn huwelijk mocht vieren in de kapel. Zijn fraaie veldkapel op de Voerhoek is helaas verdwenen. Oud-onderpastoor Paul Kerremans herinnerde aan dit alles tijdens de uitvaartliturgie op 14 mei in de Sint-Janskerk … Lees verder

Geplaatst in Geschiedenis | Laat een reactie achter