Persbericht Alliantie Regio Leuven

Waarom protesteren tegen een eigen gemaakte keuze?
Gaan wonen in een lawaaicorridor heeft uiteraard zijn consequenties.

Op de sociale media wordt door de tegenstanders van de ‘Leuven 07-Rechtdoor’ geëist dat de opstijgende vliegtuigen terugkeren naar hun ‘historische opstijgcorridor’ ten westen en zuidwesten van Leuven – over Herent, Meerbeek, Veltem-Beisem, Winksele, Leuven-Wilsele, Leuven-Heverlee, Bertem en Oud-Heverlee. Omdat die opstijgcorridor vóór 2014 altijd werd gebruikt. Maar niets is minder waar.

1. Vanaf het ontstaan van de luchthaven van Zaventem tot het jaar 2000 waren er op jaarbasis slechts gemiddeld 3% opstijgende vluchten richting Leuven, waarvan er amper 1,5% opsteeg boven Leuven en de zuidwestelijke rand van Leuven. Die route werd dus NIET altijd gebruikt. Van een ‘historische opstijgcorridor’ is er dus geen sprake.

2. Er bestaat in de Leuvense regio sinds het ontstaan van de luchthaven wel degelijk een historische lawaaicorridor: de 07-corridor, een strook van ongeveer 20 km lang in het verlengde van de twee parallelle landingsbanen 25L en 25R en strekkende van de luchthaven tot in Rotselaar. Deze 07-la-waaicorridor wordt sinds het ontstaan van de luchthaven quasi continu gebruikt. Alleen in de periode 2000-2014 lag deze 07-corridor er curieus genoeg geregeld ‘werkloos’ bij. Toen werd, door gesleutel aan de windnorm en de opstijgprocedures, de lawaaihinder van opstijgende vliegtuigen bij oostenwind stelselmatig verlegd naar Leuven en haar west- en zuidwestrand. Op het einde, in het jaar 2013, was dit opstijgend verkeer al opgelopen tot 33%.

3. Op dit moment, na de invoering van de Leuven 07-Rechtdoor, ligt het totaal aantal vliegbewegingen in de 07-corridor op precies hetzelfde niveau als in het begin van de jaren 1990. En de 07-corridor wordt opnieuw 97 % van de tijd benut als lawaaicorridor. Het enige verschil is dat de corridor nu dalende én opstijgende bewegingen kent, terwijl er vroeger enkel dalers waren. Maar hierdoor is de geluidbelasting, gemeten op jaarbasis in decibels, niet toegenomen. Ze is nu zelfs minder dan in het begin van de jaren 1990. De Leuven 07-Rechtdoor heeft dus niet voor extra geluidsoverlast gezorgd.

4. Wegens de dominerende zuidwestenwinden is voor de veiligheid van passagiers en bewoners de 07-corridor bijna altijd verplicht in gebruik; het is dus niet toevallig een lawaaicorridor.

De Rechtbank heeft de eis verworpen om luchtverkeer op lage hoogte af te leiden boven de dichtbevolkte dorpskernen en agglomeraties van de Leuvense westrand; zij baseert haar vonnis niet op het nepnieuws dat sinds midden 2014 in allerhande media gretig verspreid wordt, maar op bovenstaande wetenschappelijk bewezen feiten.

Wat gemeenten echter wel gretig deden en nog steeds doen, is nieuwe verkavelingen en bouwvergunningen goedkeuren in diezelfde 07-lawaaicorridor, zelfs tegen de aanbeveling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen in, terwijl de Vlaamse overheid verzaakt om een billijke en integrale schade te bepalen en te doen uitbetalen.

Dit moet duidelijk zijn: eisen dat vliegtuigen geen gebruik meer mogen maken van historische lawaaicor-ridors, zoals de 07-lawaaicorridor, staat gelijk met eisen dat de luchthaven sluit.

Alliantie Regio Leuven, 2017-12-22
Contact en Informatie: www.alliantieregioleuven.be

Dit artikel is geplaatst in Activiteiten, In de mail. Bookmark de permalink.

3 Responses to Persbericht Alliantie Regio Leuven

  1. Ludo Kerkhofs schrijft:

    Wat voor onzin is dit ! Sinds het bestaan van de luchthaven in Zaventem tot 2014 hebben opstijgende vliegtuigen richting Leuven altijd de bocht voor Leuven genomen om naar het zuiden te vliegen. Sinds de vliegroute “ Leuven Rechtdoor” “ maken ze de bocht achter Leuven naar het zuiden. Zo worden er meer bewoners laag overvlogen, is de kerosine uitstoot verdubbeld en is er meer lawaaihinder voor de stad Leuven zelf … Dringend tijd om deze vliegroute stop te zetten en terug te gaan naar de eerlijke spreiding van voor 2014 !

  2. Cardon schrijft:

    Er wordt nog volop gebouwd en Hummelgem en Erps-Kwerps zouden van de kaart geveegd worden door de verlenging van de baan L25, schandalig dat er gebouwd wordt met voorbedachten rade, met het doel om achteraf te onteigenen.

  3. Ruben Hermans schrijft:

    De Alliantie blijft krampachtig proberen de dingen anders voor te stellen dan ze zijn. De historische stijgroute ligt wel degelijk langs Leuven West. Altijd geweest, en hoort zo te blijven. Dat deze bende onder haar bedrieglijke naam politici heeft weten te overtuigen dat ze de belangen van ‘groot Leuven’ zou vertegenwoordigen om vervolgens Leuven en omgeving echt in het lawaai te zetten is een misdaad en getuigt van een stuitend gebrek aan moraliteit en integriteit.

Laat een reactie achter op Ludo Kerkhofs Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*